thông tin liên hệ
Hotline 1
- 0969 999 685

Hotline 2
- 0972 470 685

Băng keo, băng dính

Băng dính chịu nhiệt
Băng dính chịu nhiệt
Băng dính dán thùng
Băng dính dán thùng
Băng dính giấy chịu nhiệt
Băng dính giấy chịu nhiệt
Băng dính in logo
Băng dính in logo
Băng dính silicone
Băng dính silicone
Băng dính 3m
Băng dính 3m

Màng PE, màng bảo vệ

Màng PE băng dính bề mặt
Màng PE băng dính bề mặt
Màng PE băng dính bề mặt
Màng PE băng dính bề mặt
Màng PE băng dính bề mặt
Màng PE băng dính bề mặt
Màng PE băng dính bề mặt
Màng PE băng dính bề mặt
Màng PE băng dính bề mặt
Màng PE băng dính bề mặt
Màng PE băng dính bề mặt
Màng PE băng dính bề mặt

Túi nilon

Túi nilon
Túi nilon
Túi nilon
Túi nilon
Túi nilon
Túi nilon
Túi nilon
Túi nilon
Túi nilon
Túi nilon
Túi nilon
Túi nilon

Dây đai nhựa

Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa
Dây đai nhựa

Màng nhựa PVC

Màng nhựa PVC
Màng nhựa PVC
Màng nhựa PVC
Màng nhựa PVC
Màng nhựa PVC
Màng nhựa PVC
Màng nhựa PVC
Màng nhựa PVC
Màng nhựa PVC
Màng nhựa PVC
Màng nhựa PVC
Màng nhựa PVC