thông tin liên hệ
Hotline 1
- 0969 999 685

Hotline 2
- 0972 470 685

Băng keo, băng dính

Băng dính 3m
Băng dính 3m
Băng dính chịu nhiệt
Băng dính chịu nhiệt
Băng dính dán thùng
Băng dính dán thùng
Băng dính giấy chịu nhiệt
Băng dính giấy chịu nhiệt
Băng dính in logo
Băng dính in logo
Băng dính silicone
Băng dính silicone